آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست- توانمندی‏های اصلی آزمایشگاه
عناوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/2 | 

AWT IMAGEبررسی رشد ترک در مواد مهندسی مختلف تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی (شامل: فلزات، پلیمرها، نانوکامپوزیتهای پایه پلیمری،سنگها، مخلوطهای آسفالتی و ... )

 

AWT IMAGEبررسی رفتار خزش و خستگی سازه های مهندسی و تخمین عمر باقیمانده قطعات کارکرده صنعتی

 

AWT IMAGEتحلیل اجزای محدود قطعات و سازه های پیچیده مهندسی تحت بارهای مکانیکی و حرارتی

 

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست:
http://www.iust.ac.ir/rln/find.php?item=8.372.226.fa
برگشت به اصل مطلب